آموزش های آنلاین کاربردی
آموزش های آنلاین مختص گرایش های رشته مهندسی برق با رویکردی کاربردی اساتید مجرب در شاخه IEEE اصفهان
دوره های حضوری شاخه
برگزاری دوره های حضوری اثربخش مورد نیاز دانشجویان
برگزاری و حمایت از همایش ها، سمینار ها و کنفرانس های علمی
برگزاری و حمایت علمی از همایش ها، سمینارها و کنفرانس های علمی شاخه IEEE اصفهان